ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

     07-08 червня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Моделі стратегічного партнерства України в умовах глобалізації”, програму якого розроблено з урахуванням результатів вивчення професійних потреб та пізнавальних інтересів керівних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування з метою оволодіння інформацією про розширення співпраці України з міжнародними організаціями, використання досвіду з розвитку економіки та проведення реформ, розвитку основних складових когнітивного і функціонального компонентів, які забезпечують здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України в умовах інтеграційних процесів та світової глобалізації.

      Актуальні питання, що були розглянуті у ході семінару:

  • Стан та перспективи відносин стратегічного партнерства України з іноземними державами;

  • Україна в міжнародних економічних інтеграційних процесах;

  • Реалізація євроінтеграційної політики України;

  • Напрями удосконалення механізмів залучення фінансових ресурсів міжнародних інституцій в умовах глобалізації та євроінтеграції;

  • Національна безпека України: переусвідомлення;

  • Забезпечення права на достатній життєвий рівень та європейські стандарти життя в контексті реалізації “Стратегії реформ – 2020”;

  • Ефективне управління територіями: український та європейський досвід.

   У тематичних дискусіях взяли участь провідні посадовці, експерти та науковці вищих навчальних закладів, зокрема, керівник Офісу реформ Київської області, голова громадської ради з розвитку міста Славутич Київської області Володимир Удовиченко, заступник директора, начальник Управління стратегічного планування Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол, директор Департаменту співробітництва з міжнародними організаціями Міністерства фінансів України Вікторія Колосова, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов, завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Шнирков, завідувач кафедри політології та соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Володимир Смолянюк, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Галина Лопушняк.

  За результатами підсумкового анкетування учасники семінару відзначили, що розвиток української держави неможливий без глибокого вивчення, аналізу та урахування міжнародних політичних та інтеграційних процесів, які були розкриті у ході семінару та будуть використовуватися у їх подальшій професійній діяльності під час визначення ефективності діючих форм і методів державного управління в контексті інтеграційних процесів та глобалізації суспільства; зовнішніх та внутрішніх чинників, що викликають ризики і загрози національній безпеці; стратегічних напрямів розвитку держави, розроблення рекомендацій та пропозицій до проектів зовнішньополітичних стратегій України; здійснення моніторингу та оцінювання реалізації стратегічних планів на різних рівнях.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now