АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

    10 квітня 2018 року Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України організовано та розпочато навчання працівників Апарату Верховної Ради України.

    У відкритті навчання взяли участь: Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами Петро Боднар; директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Валентина Гошовська; керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Юрій Сорочик; керівник відділу з питань запобігання корупції Управління кадрів Апарату Верховної Ради України Олег Храпко.

    У вступному слові Петро Боднар підкреслив, що ефективність роботи Верховної Ради України та її Апарату значною мірою залежить від рівня професійної підготовки державних службовців та від якісно організованої роботи з питань запобігання корупції, тому працівники Апарату мають володіти актуальною та достовірною інформацією щодо основних положень антикорупційного законодавства та особливостей його дотримання й застосування при виконанні своїх посадових обов’язків, опрацюванні законопроектів, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.

         Валентина Гошовська закцентувала увагу, що надання освітніх послуг Інститутом здійснюється відповідно до основних завдань сучасної системи державного управління та у контексті запровадження нового законодавства України, реалізації структурних реформ і програм розвитку держави, метою яких є впровадження європейських стандартів життя, підвищення ефективності публічного управління та фундаментальна трансформація на шляху до сталого розвитку.

       “Ваше навчання здійснюватиметься за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції на державній службі, розробленою Інститутом Національної академії на основі принципів системності, науковості, професійної спрямованості та зв’язку теорії й практики з урахуванням вимог нормативно-правових актів і результатів вивчення професійних потреб, пізнавальних інтересів працівників Апарату Верховної Ради України”, – наголосила директор Інституту.

       З  метою  забезпечення  теоретико-практичної складової навчального процесу до викладання запрошені досвідчені фахівці, експерти Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Апарату Верховної Ради України та науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії та викладачі інших навчальних закладів, які не тільки спеціалізуються на питаннях запобігання корупції, а й володіють глибинною експертизою у сфері парламентської діяльності, антикорупційного законодавства, адміністративної та дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, врегулювання конфліктів інтересів, маніпуляцій у структурі корупційного впливу.

            Також, у перший день навчання працівники Апарату Верховної Ради України мали змогу отримати вичерпні та кваліфіковані роз’яснення й відповіді професора кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Ростислава Марчука на актуальні питання щодо запобігання та протидії корупції, зокрема в частині складання, подання та оприлюднення державними службовцями електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.