ІV-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

         27 січня 2016 року в Інституті у рамках навчання проведено ІV Всеукраїнський круглий стіл, присвячений Дню Соборності України на тему: «Розвиток соборної України в умовах євроінтеграції» за участю вітчизняних експертів з питань державного управління, парламентаризму та політичного менеджменту, представників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, недержавних громадських організацій.

 

 

Модератором заходу виступила директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Валентина Гошовська.

У ході круглого столу обговорювались питання щодо:

 • збереження та розвитку традицій соборності Української держави в умовах європейської інтеграції;

 • завдань сучасної адміністративно-політичної еліти у розбудові соборної України;

 • проблем соборності Української держави в умовах застосування європейських цінностей;

 • дискурс соборності в сучасному політикумі України.

Основними доповідачами виступили:

 • Григорович Лілія Степанівна, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії, народний депутат України попередніх скликань, ( Від соборності до єдності України);

 • Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України, (Конституційна стабільність як гарантія забезпечення Соборності України);

 • Павленко Ірина Анатоліївна, заступник завідувача відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень, (Реалізація принципу свободи громадян через розвиток інститутів народовладдя, як невід’ємної складової Соборної демократичної України);

 • Дацюк Андрій Васильович, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії, (Проект "Новоросія" як загроза територіальній цілісності та державному суверенітету України).

 • науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Учасники круглого столу обговорили та узгодили ключові меседжі питань соборності, а саме:

 • визнання солідарності вищим моральним принципом та вищою  цінністю українського народу сприятиме збереженню цілісності України та її розвитку в сім’ї рівноправних народів, зокрема у складі держав - учасниць ЄС;

 • підвищення рівня відповідальності та професійності в діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, інших фахівців сприятиме забезпеченню соціального партнерства та соціального консенсусу;

 • застосування європейських принципів демократії, гуманності, толерантності в діяльності сучасних політиків та державних службовців сприятиме збереженню соборності України;

 • формування національної самосвідомості громадян, підтримка єдності українського народу та дієвості вітчизняної політичної еліти можлива за умов взаємоповаги та взаємовпливу;

 • високий професіоналізм державних службовців сприятиме ефективному виконанню ними своїх повноважень та забезпеченню консолідації українського народу навколо ідей соборності.

 

Під час заходу були підтримані ідеї про те, що реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС передбачає готовність керівних кадрів, державних службовців, політичних та громадських діячів, депутатів усіх рівнів до:

 • виконання її політичної складової, зокрема в контексті збереження і зміцнення соборності України як демократичної соціальної держави;

 • дотримання європейських цінностей, морально-етичних принципів у щоденній професійній діяльності на благо української громади та в ім’я  збереження цілісності України;

 • застосування демократичних принципів гуманності, толерантності, у процесі взаємозацікавленої комунікативної взаємодії з пересічними українцями;

 • відповідального виконання своїх повноважень з метою забезпечення консолідації українського народу навколо ідеї унітарної соборної Української держави.

 

За результатами роботи прийнято Резолюцію, в якій зазначено, що учасники круглого столу з метою реалізації політичної складової Угоди про Асоціацію України з ЄС вважають за необхідне:

 • започаткувати рубрику «Соборність України: історичний розвиток, сучасний стан, перспективи» у фаховому журналі «Вісник НАДУ»  (рубрика «Політичні науки»);

 • продовжити практику проведення круглих столів  з питань збереження і зміцнення соборності України та її значимості в сучасних умовах функціонування Української держави;

 • сприяти проведенню широкої роз’яснювальної роботи серед населення про важливість та актуальність збереження і зміцнення соборності України в умовах євроінтеграції.