НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

      25-26 січня 2017 року в Інституті під час тематичного короткострокового семінару “Написання проектів та грантів. Управління проектами” розглянуто технології й особливості розроблення та управління проектами, інструменти проектного менеджменту, основні складові управління проектами (планування проекту, економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, управління ризиками в проекті, контролю та ресурсного забезпечення, ідентифікація проблеми, встановлення зацікавлених осіб проекту, планування та управління реалізацією проекту, особливості планування проектного бюджету, управління комунікаціями в проекті, побудова та функціонування проектної команди).

      У ході семінару слухачі отримали певні знання й практичний досвід з розроблення та управління проектами за етапами проектного циклу, конкретні приклади й схеми практичного застосування методів розроблення та управління проектами з використанням основних інструментів проектного циклу – інтегрованого та логіко-системного підходів, спрямованих на успішне управління проектами; уміння виділяти рамки проекту, виявляти очікувані результати та забезпечувати необхідні дії щодо ретельної підготовки проекту; навички створення основних документів, необхідних для забезпечення належного виконання й дотримання процедури управління проектом, його планування, моніторингу виконання та успішного завершення.

У рамках семінару проведено:

навчальний семінар-тренінг “Розбудова спроможності державної служби до управління змінами для проведення реформ в Україні”, модератором якого виступила віце-президент НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., проф., заслужений працівник освіти України Марина Білинська, акцентуючи увагу слухачів на сучасних тенденціях в розвитку діяльності державного службовця; змінах в органах державної влади, їх сутності, поняттях та етапах; опорі змінам та методах його подолання; управлінні процесом змін; управлінні людськими ресурсами в процесі змін;

тренінги “Впровадження технологій проектного менеджменту у діяльності органів влади”, “Управління проектами: практичні аспекти” (доценти кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц. Григорій Борщ та Олександр Титаренко);

тематичну дискусію “Співпраця з міжнародними донорськими організаціями в умовах подолання кризи” (Голова Інституту Громадських стратегій, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, к.держ.упр., доц. Алла Кожина);

практичні заняття “Управління цілями та часом. Прийняття управлінських рішень” (директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доц. Олена Кир’янова) та “Управління проектами в державному управлінні та місцевому самоврядуванні” (заступник виконавчого директора Польсько-української фундації співпраці ПАУСІ, к.держ.упр. Костянтин Плоский).

Заняття проходили у форматі роботи у малих групах, під час яких слухачі виконували конкретні завдання, обговорювали та презентували свої проекти.