ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

визначення основних проблем у галузі енергетики та шляхів підвищення енергозбереження і енергоефективності     в      України; готовності до подальшого реформування енергетичної сфери та здійснення скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами-членами ЄС; побудови системи енергоменеджменту.

     Зацікавленість проблематикою семінару з боку слухачів, прагнення набуття практичного досвіду у вирішенні низки завдань щодо використання енергозберігаючих технологій у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства населених пунктів, ознайомлення з роботою Фонду енергоефективності, здійснення інноваційної діяльності у галузі енергозбереження а також упровадження і фінансування пілотних організаційних, інформаційних та інвестиційних проектів, означила актуальність теми семінару.

    Тематичні дискусії та практичні заняття семінару проходили у формі активного та конструктивного діалогу між провідними науковцями, фахівцями-експертами даної сфери та слухачами.

   За результатами роботи учасники семінару отримали сертифікати відповідного зразка.

    29-30  січня 2018  року  в Інституті пройшов тематичний короткостроковий семінар “Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів”.

    У ході  семінару  розглянуто питання законодавчо-нормативної бази з проблем енергозбереження та покращення енергоефективності в Україні; стану енергоспоживання та необхідності енергозбереження;