В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

     13 лютого 2017 року в Інституті розпочалось підвищення кваліфікації голів районних державних адміністрацій; заступників голів, керівників апаратів обласних державних адміністрацій (13-17 лютого); державних службовців 1-5 груп оплати праці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Державної служби інтелектуальної власності України, Державного агентства резерву України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій та уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (13-24 лютого).

   У відкритті навчання взяли участь президент Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., проф., заслужений юрист України Василь Куйбіда та директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.політ.н., проф., заслужений працівник освіти України Валентина Гошовська.

   Василь Куйбіда поінформував слухачів про першочергові й пріоритетні завдання реформування та стратегію розвитку Національної академії, спрямовану на підвищення якості професійного навчання, формування професійної демократичної управлінської еліти українського суспільства на основі сучасних наукових досягнень та технологій передачі знань щодо здійснення ефективного публічного управління, керуючись принципами державності та публічного адміністрування; окреслив місце і роль навчального закладу в системі підготовки, підвищення кваліфікації й спеціалізації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування як вищого навчального закладу з особливими умовами навчання.

   Очільник закладу наголосив, що Національна академія має стати дієвою платформою для інтелектуальної взаємодії з питань державного управління та місцевого самоврядування, націленою на забезпечення ефективності публічного управління в Україні та має відповідати сучасним потребам держави й запитам суспільства.

Також президент академії підкреслив, що впровадження системи петицій та нових технологій електронного урядування в академії у процесі модернізації, дозволить більш глибоко з’ясувати потреби та дати всебічну оцінку навчального процесу, сприятиме покращенню якості підготовки й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг, ефективності діяльності; значна увага буде приділена і переорієнтації змісту навчальних програм, впровадженню європейських стандартів якості освітнього процесу, нових форм і підходів до індивідуалізованої підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, “сертифікатних програм”, створенню експертно-аналітичного центру для супроводу діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

   Користуючись нагодою, Василь Куйбіда запросив слухачів долучитися до публічного громадського обговорення питань реформування та стратегії розвитку Національної академії, а також висловив сподівання щодо підтримки та подальшої співпраці.

У своєму виступі Валентина Гошовська ознайомила слухачів з основними напрямами діяльності, інституційним забезпеченням і місією Інституту; окреслила їх перспективи у сучасній системі підготовки, підвищення кваліфікації й спеціалізації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах інтегрування у європейський і світовий освітній простір.

Директор Інституту зазначила, що Інститут оперативно реагує на зміни та виклики суспільства шляхом оновлення змісту програм навчання, розширення тематики і впровадження інноваційних форм занять, залучення до їх проведення керівників органів влади, фахівців-практиків, експертів, провідних науковців галузі знань публічного управління та адміністрування.

У ході першого дня увага слухачів була сконцентрована на обговоренні питань:

“Децентралізація влади у контексті конституційних змін” (Василь Борденюк, керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, професор кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України);

“Реалізація державної політики у сфері безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів” (Володимир Лапа, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів);

“Україна в міжнародних інтеграційних та дезінтеграційних процесах в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (Олександр Шнирков, завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф., заслужений працівник освіти України);

“Державний менеджмент в умовах системних змін в Україні” (Валерія Голубь, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., проф.)

У період з 15 по 28 лютого будуть проведені тематичні короткострокові семінари:

  • “Глобалізація та міжнародні стратегії економічного розвитку” (15 – 16 лютого);

  • “Кластерна модель розвитку економіки” (20 – 21 лютого);

  • “Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні” (22 – 23 лютого);

  • “Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки”
    (27 – 28 лютого).

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now