ЗАВЕРШИЛОСЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГОЛІВ РАЙОННИХ РАД, ГОЛІВ ГРОМАД
підвищення кваліфікації голів районних рад, голів громад

  Під час навчання голови районних рад та голови громад обговорювали питання формування спроможних громад та шляхи забезпечення їх сталого розвитку, проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наповнення і виконання місцевих бюджетів, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні, реалізації програми енергозбереження та практики запровадження енергозберігаючих технологій, електронного декларування доходів і витрат чиновників, етичні засади місцевого самоврядування та інші.

У рамках навчання відбулися тематичні зустрічі, дискусії, практичні заняття з елементами тренінгу, професійно-психологічні тренінги, круглий стіл, обмін досвідом за участю представників органів влади, громадських установ, експертів та науковців, зокрема:

   заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби Андрія Заболотного (“Нормативно-правове забезпечення реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні”);

  директора Департаменту контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Державної аудиторської служби України Тетяни Марчук (“Дотримання вимог бюджетного законодавства органами влади в сучасних умовах”);

   директора Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики Наталії Федорович (“Напрями реформування системи соціального захисту населення”);

  директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, професора кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, д.е.н., проф., акад. НАН України, заслуженого економіста України Елли Лібанової (“Соціальні виміри нерівності”);

     керівника Офісу реформ Київської області, голови Громадської ради з розвитку міста Славутич Київської області, д.е.н. Володимира Удовиченка (“Децентралізація державного управління: світовий та український досвід”);

     президента недержавної організації “Центр антикризових дослідженьˮ, керівника економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, д.е.н., с.н.с., заслуженого економіста України Ярослава Жаліло (“Актуальні проблеми економічного розвитку України”);

  кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України: завідувача кафедри, к.держ.упр., доц., заслуженого працівника освіти України Володимира Вакуленка; професора кафедри, д.держ.упр., доц. Ії Дегтярьової; доцента кафедри, д.держ.упр., доц. Вікторії Колтун (“Практичні аспекти розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади”);

  завідувача Науково-дослідної лабораторії культури і лідерства, професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Б.Грінченка, д.психол.н., проф. Валерії Міляєвої (“Підвищення професійної компетентності керівника в умовах сучасних трансформацій”) та інші.

Підсумовуючи результати навчання голів районних рад і голів громад, директор Інституту Валентина Гошовська висловила сподівання, що отримані знання та навички в Інституті допоможуть посадовцям органів місцевої влади підвищувати якість управління на місцях, ефективно вирішувати місцеві проблеми з урахуванням кращого вітчизняного досвіду та європейських практик.

 На завершення Валентина Гошовська вручила головам районних рад та головам громад свідоцтва про підвищення кваліфікації.

    В Інституті 07 жовтня 2016 року завершилось підвищення кваліфікації голів районних рад, голів громад, спрямоване на розвиток їх професійної компетентності, що складає основу управлінської діяльності, а саме: політико-правової, економічної, соціально-комунікативної, професійно-фахової, інформаційної, психолого-управлінської.

Гошовська В.А. підвищення кваліфікації голів районних рад, голів громад
Андрій Заболотний державна служба
Володимир Вакуленко, Ія Дегтярьова, Вікторія Ковтун
Наталія Федорович підвищення кваліфікації
Елла Лібанова підвищення кваліфікації
Володимир Удовиченко
Ярослав Жаліло підвищення кваліфікації