Спеціальні програми

підвищення кваліфікації

(контракт)

Увага!
Ліцензія на провадження освітньої діяльностіу сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ

 

 

2020

1.png
new2_new_edited.jpg

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

   30  листопада 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочато заключний етап підвищення кваліфікації публічних службовців за дистанційною формою за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

 • «Корупція та забезпечення доброчесності» (обсяг програми – 0,67 кредити ЄКТС, 46 осіб);

 • «Політична корупція» (обсяг програми – 0,67 кредити ЄКТС, 46 осіб);

 • «Реалізація гендерної політики в Україні» (обсяг програми – 0,67 кредити ЄКТС, 60 осіб);

        Паралельно триває навчання 2-ох груп за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б» «Управління персоналом в органах публічної влади» (обсяг програми – 2 кредити ЄКТС, 35 та 40 осіб).

        Бажаємо учасникам професійного навчання успішно пройти всі етапи онлайн курсу, підвищити рівень професійної компетентності, отримати нові знання та практичні навички, які у повній мірі будуть використанні при виконанні посадових обов`язків.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА УМОВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

   Сьогодні 27 листопада 2020 року т.в.о. президента Національної академії державного управління при Президентові України Анатолій Савков, директор Інститут публічного управління та адміністрування Ія Дегтярьова, працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів взяли участь у роботі панельної дискусії на тему: «Удосконалення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за умов реформи децентралізації влади та після проведення чергових місцевих виборів в Україні».

Загальні програми

підвищення кваліфікації

(державне замовлення)

ЗАВЕРШЕНО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

   Про застосування  норм та нових правил з ділової української мови у професійній діяльності державних службовців йшлося в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у рамках дистанційного навчання працівників Апарату Верховної     Ради України за відповідною спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації.

Упродовж 25-27 листопада 2020 року слухачі активно долучалися до онлайн заходів, опановували навчально-методичний матеріал, поглиблювали та систематизували знання, уміння й практичні навички.

«Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі»

  25 листопада 2020 року працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь онлайн в ІІІ щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі».

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

IX «РОЗУМОВСЬКІ ЗУСТРІЧІ»

        Працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
    25 листопада 2020 року взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції IX «Розумовські зустрічі» засобом комунікаційної електронної веб-платформи 3СХ. Модератор – Володимир Бойко, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (м. Чернігів). Конференція триватиме упродовж 25-27 листопада 2020 року

РОЗПОЧАТО НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ

ПРОФЕСІЙНИМИ (СЕРТИФІКАТНИМИ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

     З 01 вересня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочато дистанційне навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) програми підвищення кваліфікації:

 • державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області;

 • вперше призначених на посади державної служби Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

      Загальна  мета:  розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ державного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах влади в умовах модернізації держави й проведення системних реформ, формування у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

          Тривалість навчання: 15 днів протягом трьох тижнів.

Залиште відгук
Дайте оцінку наших послуг
Ви б порекомендували нас колегам?

РОЗПОЧАТО НАБІР НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Інститут  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  запрошує  на  підвищення  кваліфікації державних службовців усіх категорій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування І-VII категорій посад за короткостроковими програмами за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».   

       З питань організації навчання та процедури укладання договорів звертатися до координаторів Інституту:

     Гайдукевич   Валентини  Іванівни,  заступника  начальника  відділу  комунікативного  та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту;,

      Лахманюк    Катерини   Василівни,   провідного   фахівця    відділу   комунікативного  та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту,

    За телефонами: (044) 481-21-79; (050) 974-89-62,  (068) 765-70-18 або на електронну адресу: ipkkk_osvita@ukr.net. 

ПРОГРАМИ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

     В  Інституті  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 року № 1003-л “Про ліцензування освітньої діяльності”, у 2020 році заплановано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмами очно-дистанційної форми навчання, розрахованими на 180, 108 та 60 академічних годин, з видачею сертифіката державного зразка за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” у галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за колективними та індивідуальними договорами.

   Питання з організації навчання та процедури укладання договорів покладаються на уповноважених осіб Національної академії:

 • Гайдукевич Валентину Іванівну, заступника начальника відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту;

 • Лахманюк Катерину Василівну, провідного фахівця відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту,

 Довідки за тел.: (044) 481-21-79; (050) 974-89-62,  (068) 765-70-18.

     Пропозиції  на  підвищення  кваліфікації  просимо  направляти  на  електронну  адресу: ipkkk_osvita@ukr.net.

 Орієнтовні тематичні плани:

  Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії запрошує на навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти різних типів і усіх форм власності та сфер управління за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 05 грудня 2019 року № 1003-л Національна академія державного управління при Президентові України отримала Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.

     Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти – започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

                                                                  Програма підвищення кваліфікації:

 • розроблена з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності науково-педагогічних працівників щодо реалізації завдань Державного стандарту вищої освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, необхідних для реалізації якісної та ефективної професійної діяльності в умовах інтеграції вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти та задля розбудови відкритого, інклюзивного та демократичного суспільства в Україні.

 • орієнтована на профіль науково-педагогічного працівника закладу вищої та післядипломної освіти, розвиток його професійної компетентності. Досягнення заявлених у Програмі компетентностей забезпечується реалізацією загальних (обов’язкових) компонентів (навчальних модулів), функціональних та галузевих (вибіркових) компонентів.

 • спрямована на поглиблення, розширення, інтеграцію знань з педагогіки вищої школи, педагогічної майстерності, сучасних технологій навчання, сучасними знаннями, формування інноваційних підходів до виокремлення та вирішення завдань педагогіки, а також здійснення педагогічної діяльності, результати якого можуть бути використані у теоретичній та практичній діяльності.

       Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 180 год (кредитів ЄКТС – 6).

Термін навчання: від 2 тижнів до 8 тижнів.

    За умови виконання Програми здобувач отримує документ державного зразка про підвищення кваліфікації.

Контактні особи:

Гайдукевич Валентина Іванівна – (044) 481-21-79;

Нинюк Інна Іванівна – (044) 481-21-92.

АРХІВ НОВИН

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now