Увага!
Ліцензія на провадження освітньої діяльностіу сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ

 

 

2020

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ

У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  30 квітня 2020 року працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь у роботі онлайн семінару на тему «Питання організації підвищення кваліфікації в умовах запровадження карантину у закладах післядипломної освіти», організованого Національним агентством України з питань державної служби у онлайн-форматі з використанням платформи конференц-зв'язку Zoom.

    У  ході  онлайн-заходу  обговорювались  актуальні питання щодо організації підвищення кваліфікації в умовах запровадження карантину у закладах післядипломної освіти, зокрема:

 • Організація навчального процесу із використання технологій дистанційного навчання та з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладів післядипломної роботи під час карантину;

 • Питання розроблення та погодження з НАДС загальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

 • Про проведення конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році.

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

     Визначальною  умовою  здобуття   Інститутом  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів Національної академії державного управління при Президентові України стало набуття нового досвіду і відкриття нових можливостей, у період карантину, в забезпеченні професійного розвитку публічних службовців та науково-педагогічних працівників закладів освіти.

        В Інституті на підставі укладених договорів у дистанційному форматі на платформі Prometheus проведено підвищення кваліфікації:

 • науково-педагогічних працівників за професійною програмою за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

 • державних службовців за спеціальною короткостроковою програмою з питань управління змінами та ризиками в органах влади та антикорупційної політики в Україні.

       Для забезпечення дистанційного навчання слуха-чів створено 18 електронних кабінетів викладачів, розроблено та розміщено у веб-бібліотеці 186 матеріалів.

  З метою покращення роботи викладачами Національної академії розроблені відео-лекції.

   Продовжується укладання договорів з надання освітніх послуг підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та публічних службовців у дистанційному форматі на платформах Prometheus та ZOOM.

         Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці.

   З метою запобігання захворювань, які викликані коронавірусом COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» та наказу Національної академії державного управління при Президентові України від 12 березня 2020 року № 07-оп «Про невідкладні заходи в Національній академії щодо запобігання захворвання, які викликані коранавірусом COVID-19» в Інституті введено обмежувальні заходи та зупинено освітній процес з 12 березня по 03 квітня 2020 року.

       Доручення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів від 12.03.2020 № 3

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА РИЗИКАМИ

В ОРГАНАХ ВЛАДИ.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

  У період з 16 по 18 березня 2020 року Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів для публічних службовців міста Біла Церква Київської області проведено семінар за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему «Управління змінами та ризиками в органах влади. Антикорупційна політика в Україні» за дистанційною формою навчання.

Залиште відгук
Дайте оцінку наших послуг
Ви б порекомендували нас колегам?

ЗАВЕРШЕНО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАЛТСЬКИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

     Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з Центром дистанційного навчання Національної академії у період з 26 лютого по 16 березня 2020 року відповідно до укладеного Договору про надання освітніх послуг на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» між Національною академією та Комунальним закладом «Балтський педагогічний коледж» від 20 лютого 2020 року № 02-2020 організовано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу «Балтський педагогічний коледж» за дистанційною формою навчання.

РОЗПОЧАТО НАБІР НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Інститут  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  запрошує  на  підвищення  кваліфікації державних службовців усіх категорій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування І-VII категорій посад за короткостроковими програмами за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».   

       З питань організації навчання та процедури укладання договорів звертатися до координаторів Інституту:

     Гайдукевич   Валентини  Іванівни,  заступника  начальника  відділу  комунікативного  та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту;,

      Лахманюк    Катерини   Василівни,   провідного   фахівця    відділу   комунікативного  та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту,

    За телефонами: (044) 481-21-79; (050) 974-89-62,  (068) 765-70-18 або на електронну адресу: ipkkk_osvita@ukr.net. 

ПРОГРАМИ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

     В  Інституті  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 року № 1003-л “Про ліцензування освітньої діяльності”, у 2020 році заплановано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмами очно-дистанційної форми навчання, розрахованими на 180, 108 та 60 академічних годин, з видачею сертифіката державного зразка за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” у галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за колективними та індивідуальними договорами.

   Питання з організації навчання та процедури укладання договорів покладаються на уповноважених осіб Національної академії:

 • Гайдукевич Валентину Іванівну, заступника начальника відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту;

 • Лахманюк Катерину Василівну, провідного фахівця відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту,

 Довідки за тел.: (044) 481-21-79; (050) 974-89-62,  (068) 765-70-18.

     Пропозиції  на  підвищення  кваліфікації  просимо  направляти  на  електронну  адресу: ipkkk_osvita@ukr.net.

 Орієнтовні тематичні плани:

  Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії запрошує на навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти різних типів і усіх форм власності та сфер управління за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 05 грудня 2019 року № 1003-л Національна академія державного управління при Президентові України отримала Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.

     Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти – започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

                                                                  Програма підвищення кваліфікації:

 • розроблена з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності науково-педагогічних працівників щодо реалізації завдань Державного стандарту вищої освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, необхідних для реалізації якісної та ефективної професійної діяльності в умовах інтеграції вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти та задля розбудови відкритого, інклюзивного та демократичного суспільства в Україні.

 • орієнтована на профіль науково-педагогічного працівника закладу вищої та післядипломної освіти, розвиток його професійної компетентності. Досягнення заявлених у Програмі компетентностей забезпечується реалізацією загальних (обов’язкових) компонентів (навчальних модулів), функціональних та галузевих (вибіркових) компонентів.

 • спрямована на поглиблення, розширення, інтеграцію знань з педагогіки вищої школи, педагогічної майстерності, сучасних технологій навчання, сучасними знаннями, формування інноваційних підходів до виокремлення та вирішення завдань педагогіки, а також здійснення педагогічної діяльності, результати якого можуть бути використані у теоретичній та практичній діяльності.

       Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 180 год (кредитів ЄКТС – 6).

Термін навчання: від 2 тижнів до 8 тижнів.

    За умови виконання Програми здобувач отримує документ державного зразка про підвищення кваліфікації.

Контактні особи:

Гайдукевич Валентина Іванівна – (044) 481-21-79;

Нинюк Інна Іванівна – (044) 481-21-92.

АРХІВ НОВИН

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now